TPCN:Nấm Thượng Hoàng Núi VIP - 0.5 KG

3.500.000₫ - 2.500.000₫

Nấm thượng hoàng hay hoàng sơn tên tiếng anh là Phellinus linteus, là một loại nấm có ở nhiều nước Châu Á và đã được sử dụng từ hàng thế kỷ trước. Ở Trung Quốc, được gọi là song-gen, sang-hwang ở Hàn


Thêm vào yêu thích Đã yêu thích