TPCN: Cao Hồng Sâm 6 năm tuổi cô đặc KGS Hàn Quốc (Ginsenoside Rg1+Rb1+Rb3 = 4.5 mg/g)

3.300.000₫ - 2.300.000₫

   


Thêm vào yêu thích Đã yêu thích

Đánh giá sản phẩm

5